Vervolgonderwijs

Vervolgonderwijs Onze leerlingen werken op het niveau, dat bij hun mogelijkheden hoort. Van praktijkonderwijs tot havo, van beroepsonderwijs tot individuele maattrajecten. Het lesrooster biedt afwisseling in praktijk en theorie. Naast alle praktijkvakken (zie paragraaf leerrichtingen) wordt er aandacht besteed aan crea (= tekenen) en sport. De theorievakken: Nederlands, Engels, rekenen & wiskunde, Burgerschapsvorming. En de leergebied overstijgende vakken: leren leren, leren taken uitvoeren (Entree), leren functioneren in sociale situaties, ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief. Daarnaast besteden we drie uur per week aan sociale vaardigheden in de vorm van Equipe en Tops