Klimaat van de school

Het onderwijs en burgerschapsvorming is maatwerk. Maatwerk dat
rekening houdt met de mogelijkheden en beperkingen van onze leerlingen. Dit betekent bijvoorbeeld dat ook bij burgerschapsvorming rekening wordt gehouden met de belevingswereld, de spanningsboog en de communicatievemogelijkheden.


De kernpunten zijn:

  • Op ontwikkeling gericht (vrijheid en autonomie)
  • Solidariteit (gelijkwaardigheid, begrip, verdraagzaamheid, afwijzen & discriminatie)
  • Maatschappelijke betrokkenheid (allen)

 

We besteden aandacht aan:

  • Wederzijds respect, openheid en duidelijkheid, veiligheid, samenwerken, rust en regelmaat
  • Wat er leeft binnen de Nederlandse samenleving
  • De basiswaarden van de Nederlandse rechtstaat
  • Leeftijds adequate seksuele vorming


We zien onze school als oefenplaats voor bijvoorbeeld democratie,
deelname aan de maatschappij en het omgaan met verschillen.

 

 

 


De Burcht

Rijksstraatweg 24

2171 AL Sassenheim

Tel.: 071 - 305 55 91

E-mail: Burcht@aloysiusstichting.nl