De Lessen

De lessen zijn zo veel mogelijk afgestemd op de mogelijkheden en
interesses van de leerlingen. Voor het grootste deel van de leerlingen is het
doel de terugkeer naar de school van herkomst zonder het oplopen van
leerachterstand. Voor de leerlingen die niet terugkeren naar de school van
herkomst, heeft De Burcht binnen de leerlijnen mogelijkheden om een
zelfstandig leertraject te volgen.

 

Het doel

Ons onderwijs is competentiegericht. Het doel van ons onderwijs is om de
jongere voldoende handvatten te geven om te kunnen participeren in
onderwijs en werk, om de leerling in staat te stellen een baan en/of een
vervolgopleiding te verkrijgen en te behouden, een zinvolle
vrijetijdsbesteding te vinden en hierin verantwoorde keuzes te maken.

 

Onderwijsaanbod

Het lesrooster biedt een afwisseling van praktijk, theorie en sport. De praktijkvakken zijn: algemene technieken, houttechnieken,
metaaltechnieken, consumptieve technieken, verzorging & welzijn,
creatieve vorming, handvaardigheid, muziek, ICT & leer/werkplaats.


De theorielessen zijn: Nederlands, Engels, rekenen & wiskunde, maatschappijleer, burgerschap en studievaardigheden.

Ook zijn er groepslessen over bepaalde thema’s, zoals criminaliteit, politiek, seksualiteit, geestelijke vorming en gezond gedrag.

 

Elke week start elke klas met SLB en eindigt de week met SLB (Studieloopbaan

begeleiding). Twee keer per week is er ook de mogelijkheid om examentraining te volgen zodat leerlingen voor te bereiden op het VCA, IVIO of staatsexamen.