Uitstroombestemming

De uitstroombestemming is het niveau en soort onderwijs waarvan De Burcht aantoont dat de leerling naar toe (terug) zou moeten als hij bij ons weggaat. Deze keuze is niet in de minste plaats afhankelijk van het plan van aanpak dat door de jeugdreclassering of de voogd wordt uitgezet. Bij de keuze van de uitstroom bestemming en het goed voorbereiden van de leerling op deze bestemming, moet de school zicht hebben op: de leerling, zijn uitstroomperspectief en inzicht hebben in wat de leerling moet kennen en kunnen om goed te kunnen functioneren op de uitstroom bestemming.