Intake

Voordat uw kind naar school gaat, wordt er een intake afgenomen. Hierin wordt informatie gevraagdover de huidige opleiding, het opleidingsniveau of arbeidsverleden.Bovendien overleggen we over de leerlijnen klas die uw kind op de Burcht gaat volgen.

 

Na de intake wordt een onderwijs perspectiefplan opgesteld met doelen waar de leerling aan gaat werken. Na vier weken wordt dit eerste plan met docenten en leerling geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Tijdens de perspectiefplan bespreking is, zo mogelijk, de klassenmentor aanwezig zodat u dit plan kunt bespreken en ondertekenen. Als uw kind eenandere opleidingsrichtinggaat volgen òf een andereberoepskeuze maakt, neemt de klassenmentor contact met u op.

 


De Burcht

Rijksstraatweg 24

2171 AL Sassenheim

Tel.: 071 - 305 55 91

E-mail: Burcht@aloysiusstichting.nl