Teylingereind

Teylingereind is een gesloten justitiële jeugdinrichting die plaats biedt aan 92 jongeren. We vinden het belangrijk om deze jongeren een veilige plek te bieden. Een omgeving waar ze op verantwoorde wijze aan hun toekomst kunnen werken.

 

Driekwart van onze medewerkers trekt dagelijks met de jongens op om hen te begeleiden, te ondersteunen en te helpen hun weg naar volwassenheid te vinden. De jongeren brengen overdag veel tijd door op school en op de leefgroep waar ze zijn geplaatst. Het doel is de jongeren te leren dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen denken en doen. Ze krijgen kansen en mogelijkheden zich te ontwikkelen en vaardigheden (bij) te leren, maar ze moeten zich uiteraard aan de regels houden.

 

Het leven binnen Teylingereind wordt gekenmerkt door:

  • Een vast dagprogramma (waaronder verplicht naar school)
  • Doelgerichte begeleiding (op basis van individuele perspectiefplannen)
  • Intensieve communicatie (gebruikmakend van de landelijke methodiek YOUTURN

 

De Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen is het wettelijk kader waarbinnen wij werken. De Commissie van Toezicht houdt hier controle op.