Onze missie en visie

De Burcht biedt onderwijs aan dat zo goed mogelijk aansluit op de vaardigheden die de leerling bezit en in de toekomst nodig zal hebben.
Hierbij richt de school zich ook op de hulpvraag van de leerling.

Dit doet de school in samenwerking met Teylingereind, zodat er één plan is voor onderwijs, behandeling en begeleiding van de leerling.


We willen de leerling nieuwe kansen geven. Wij willen een veilige school zijn, waarin de leerling zich goed kan ontwikkelen. Hierdoor voelt de leerling zich op zijn gemak en ontstaan er mogelijkheden tot diplomering en het behalen van certificaten.


Een kernwaarde van onze school is dat de leerling zich voorbereid op de maatschappij. Wij besteden aandacht aan sociaal-emotionele vorming en stimuleren de leerling actief deel te nemen aan de maatschappij.

 

Binnen De Burcht werken we vanuit de onderwijsvisie van de Aloysius Stichting. Op alle scholen binnnen de Aloysius Stichting wordt gewerkt aan een gedeelde visie, die elke dag zichtbaar is voor de leerlingen, hun ouders en onze partners.

 

"Wij hebben zorg voor ieder ander, vooral voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid."

 

Randvoorwaarden

Goed onderwijs vraagt allereerst om een positieve basishouding van onze medewerkers. Onze medewerkers zetten zich elke dag onverminderd in voor onze leerlingen, die het allemaal een stuk moeilijker hebben dan wijzelf. Zij gaan door waar anderen stoppen, vinden betekenis in hun werk, doen hun werk met plezier, geven net dat onsje meer en vinden iedere leerling de moeite waard.

 

Mensbeeld

Mensen zijn uniek, de moeite waard, hebben kwaliteiten en kunnen zich ontwikkelen door met en van elkaar te leren.

 

Waar gaan we vanuit?

We gaan uit van ontwikkelingsmogelijkheden en talenten. Vanuit een positief, ecologisch perspectief willen we leerlingen zichzelf laten ontplooien, waardoor ze als uniek persoon optimaal kunnen deelnemen aan onze samenleving.

 

Ieder kind een passende plek in de samenleving

Daar gaan we voor in gezamenlijkheid met ouders, verzorgers en netwerkpartners.

 

Leren

Dat moet inspirerend, uitdagend en eigentijds zijn. Gericht op de 21e eeuw.

 

Onze scholen

Alle scholen binnen de Aloysius Stichting stellen zich bij alles wat ze doen de vraag: komt het ten goede aan onze leerlingen? Niet alleen het ontwikkelingsperspectief van de leerling staat centraal, ook dat van de medewerkers en de organisatie. Ons onderwijs is ontwikkelingsgericht. Iedere leerling krijgt op basis van zijn ontwikkelingsperspectief een passend onderwijsaanbod. We investeren in positieve ervaringen voor kinderen en jongeren en houden rekening met hun achtergrond, leefwereld en toekomstverwachtingen. Wij vinden dat leren inspirerend, uitdagend en eigentijds moet zijn. Doel is uiteindelijk dat onze leerlingen zichzelf ontplooien en dat zij volwaardig kunnen meedraaien in onze samenleving.

We trekken samen op met ouders en (jeugdzorg )instellingen en andere samenwerkingspartners, zodat we een goed antwoord kunnen bieden op de onderwijsbehoeften van leerlingen. Om daarop goed aan te kunnen sluiten, zorgen we dat we leeropbrengsten in kaart hebben. Onze circa 900 medewerkers zijn professionals die zich steeds blijven ontwikkelen. Zij werken vanuit de kernwaarden Kracht, Onvoorwaardelijkheid en Passie en laten die elke dag zien in de onderwijspraktijk.

 

De Burcht wil onderwijs bieden dat zo goed mogelijk aansluit op de mogelijkheden en interesses van de leerling. Dit doet de school in samenwerking met Teylingereind, zodat er één plan is voor onderwijs, behandeling en begeleiding van de leerling.

 

De Burcht wil de leerling nieuwe kansen geven, ook als het even niet goed is gegaan; een veilige school zijn, waarin de leerling zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Op deze manier ontstaan er mogelijkheden tot diplomering, het behalen van certificaten, arbeidsvaardigheden leren en werk vinden middels een beroepsgerichte opleiding. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de leerling zich voorbereidt op de maatschappij. Wij besteden daarom veel aandacht aan de sociaal-emotionele vorming en burgerschapscompetenties.