De MR

Iedere school is wettelijk verplicht een medezeggenschapsraad te hebben.

Een medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit :

• werknemers (docenten en/of onderwijsondersteunend personeel ) .

De MR heeft op een aantal gebieden het recht van instemming en op andere gebieden een adviserende taak.

Op de website www.infowms.nl kunt u alle informatie vinden over wat een MR allemaal kan doen en betekenen.

De MR vergadert 1 keer per maand

De directeur is deels aanwezig bij deze vergaderingen. Tijdens het schooljaar zijn er meerdere individuele MR vergaderingen.

 

De medezeggenschapsraad bestaat uit medewerkers. Dat zijn:

 

  • Wendy (voorzitter)
  • Issam
  • Peter
  • Gregory
  • Erik
  • Ruel

 

 

Wilt u contact met de MR? Dat kan via het e-mailadres:
 

 

DG-Burcht-MR@aloysiusstichting.nl