Aloysius Stichting

Aloysius is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar die het beste op hun plek zijn in het speciaal basisonderwijs of het speciaal (voortgezet) onderwijs. Wij geven ook onderwijs aan leerlingen in justitiële jeugdinrichtingen en jeugdzorginstellingen.

Daarnaast ondersteunt, adviseert en begeleidt de Aloysius Stichting leerlingen en onderwijsteams in (regulier) onderwijs en opvang in diverse samenwerkingsverbanden passend onderwijs in Nederland. De Aloysius Stichting verzorgt het onderwijs op 19 scholen, verdeeld over 50 locaties in 27 gemeenten. In totaal wordt er aan circa 3500 leerlingen onderwijs gegeven.

 

Ons onderwijs is ontwikkelings- en resultaatsgericht. Iedere leerling krijgt op basis van zijn ontwikkelingsperspectief een passend onderwijsaanbod. We investeren in positieve ervaringen voor kinderen en jongeren en houden in ons onderwijs rekening met hun achtergrond, leefwereld en toekomstverwachtingen. Leren behoort inspirerend, uitdagend en eigentijds te zijn! Het doel is uiteindelijk dat onze leerlingen zichzelf ontplooien en dat zij kunnen meedoen in onze samenleving.

We trekken samen op met ouders/voogden, (jeugdzorg-)instellingen en andere samenwerkingspartners, opdat we een goed antwoord kunnen bieden op de onderwijsbehoeften van leerlingen. Onze circa 1000 medewerkers zijn professionals die zich steeds blijven ontwikkelen. Zij werken vanuit de kernwaarden Kracht, Onvoorwaardelijkheid en Passie en laten die elke dag zien in de onderwijspraktijk.

 

Het onderwijs bij De Burcht valt onder het bevoegd gezag van de Aloysius Stichting te Voorhout. De actuele bezetting van het bestuur van de Aloysius Stichting staat op de website van de stichting (klik). Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen.

 

Wij kennen drie sectoren: Sector Noord en Gesloten Onderwijs, sector West en sector Zuid. De Burcht maakt deel uit van de sector Noord en Gesloten Onderwijs.

 

 

De Burcht

Rijksstraatweg 24

2171 AL Sassenheim

Tel.: 071 - 305 55 91

E-mail: Burcht@aloysiusstichting.nl