Koers van de Aloysius Stichting

 

Onze koers 'Samen betekenisvol leren' loopt van 2016-2020. In deze koers staan onze visie, missie, kernwaarden, onderwijsvisie en plannen tot 2020. Op basis van onze stichtingskoers maakten onze scholen hun Schoolplannen voor 2016-2020.

 

Koers en ambitie

Alleen samen met leerlingen, hun ouders/familie en onze netwerkpartners kunnen wij onze leerlingen integraal maatwerk bieden in (speciaal) onderwijs en jeugdhulp. Onze bijdrage: vanuit onze eigen kracht betekenisvol onderwijs en betekenisvolle ondersteuning bieden. Wij willen nadrukkelijk sámen met onze netwerkpartners betekenisvol zijn voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Onze netwerkpartners weten wat onze toegevoegde waarde kan zijn en andersom weten wij dat van onze netwerkpartners. Waar mogelijk investeren wij in integrale samenwerking onder één dak in integrale kindcentra of kennis- en expertisecentra.

 

Onze scholen maken leren betekenisvol voor iedere leerling. Onze leerlingen leren met hoofd, hart en handen en zoveel mogelijk in een levensechte, contextrijke leeromgeving. Wij focussen op ontwikkeling van ieders talent en bieden perspectief op een succesvolle terugkeer of vervolgstap naar/in (vervolg)onderwijs, werk of dagbesteding. Bij Aloysius halen wij de wereld naar binnen en omgekeerd leren onze leerlingen ook buiten onze scholen.

 

Onze scholen zijn veilige en uitdagende oefenplaatsen voor het leven. Ons onderwijs is gebaseerd op onze ecologische onderwijsvisie. Brede persoonlijke en maatschappelijke vorming is op al onze scholen essentieel, net als het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden en leerlingen mede-eigenaar maken van hun eigen leerproces. Wij bieden onze leerlingen zoveel mogelijk individueel maatwerk en maken daarbij volop gebruik van ICT-technologie. Alle professionals van Aloysius ontwikkelen zich permanent en zetten zich vanuit kracht elke dag met passie onvoorwaardelijk in voor onze leerlingen.

 

Wij zijn ervan overtuigd dat wij met onze specifieke expertise in onderwijs en ondersteuning positief bijdragen aan een in alle opzichten betekenisvolle toekomst voor de (meest) kwetsbare kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Wij gaan voor onderwijs dat bijdraagt aan een betekenisvol leven in relaties, vrije tijd, gezondheid, wonen, werk en ‘meedoen’ in de samenleving. Dat geldt ook voor onze ondersteuningsdiensten, van waaruit onze experts leerlingen, professionals, teams en directeuren in het regulier en speciaal onderwijs ondersteunen.

 

10x samen betekenisvol leren

Dat doen wij sámen met leerlingen, ouders en netwerkpartners, om onze leerlingen zo de beste kansen te bieden op een betekenisvol bestaan.

 

  • Iedere leerling krijgt een passend, uitdagend en integraal onderwijs(zorg)aanbod.
  • Iedere leerling is zoveel mogelijk mede-eigenaar van zijn eigen ontwikkeling.
  • Ouders zijn zoveel mogelijk actief betrokken als partners in opvoeding, onderwijs, ondersteuning en zorg.
  • 21e eeuwse vaardigheden en cultuureducatie zijn onderdeel van ons onderwijs.
  • Leerlingen leren met hoofd, hart en handen in een betekenisvolle leeromgeving.
  • Onze onderwijsprofessionals zijn hbo+ opgeleid, vervullen meerdere rollen en maken onze onderwijsvisie zichtbaar in praktijk.
  • Onze scholen/ondersteuningsdiensten zijn onderling verbonden professionele leergemeenschappen die talent optimaal inzetten.
  • Wij werken vraaggericht en integraal samen met onze netwerkpartners.
  • Wij maken goede doorgaande leerlijnen en ontwikkelingsvoortgang zichtbaar in (digitale) portfolio’s.
  • Wij ontwikkelen nieuwe onderwijs(zorg)arrangementen, ook voor nieuwe doelgroepen.

 

 


De Burcht

Rijksstraatweg 24

2171 AL Sassenheim

Tel.: 071 - 305 55 91

E-mail: Burcht@aloysiusstichting.nl