Koers van de Aloysius Stichting

Onze koers Sterk Onderijwd voor een betekenisvolle toekomst loopt van 2020-2024. In deze koers staan onze visie, missie, kernwaarden, onderwijsvisie en plannen tot 2024. Op basis van onze stichtingskoers maakten onze scholen hun Schoolplannen voor 2020-2024.

 

Wij bieden onze leerlingen het sterke onderwijs dat zij verdienen en sluiten aan bij hun belevingswereld, talenten en toekomstkansen. Mens worden op school, omgaan met jezelf en de ander en leren wat vervolgonderwijs, werkgevers en onze samenleving vragen: wij richten ons op die brede ontwikkeling. Zo bieden wij leerlingen perspectief op een betekenisvol bestaan in relaties, werk, vrije tijd, gezondheid, wonen en ‘meedoen’ in de wereld.

 

Onderwijs van nu

Niet alleen ‘straks’ moeten kinderen en jongeren veel hebben aan wat zij bij ons leren. Ons onderwijs is ook nú van betekenis voor onze leerlingen. Wij zorgen dat zij met plezier naar school gaan, spreken hun motivatie aan, versterken hun eigenaarschap en eigenwaarde en halen er samen met ouders uit wat erin zit.

 

Sterke basis

Voorwaarde voor sterk onderwijs is een sterke basis. Daaraan werken wij permanent. Goede kwaliteit, onze onderwijsvisie zichtbaar in de praktijk en een ijzersterk pedagogisch klimaat zijn hiervoor belangrijke pijlers. Ook de vier koersthema’s voor 2020-2024 zijn gericht op versterking van ons onderwijs. Wij ontwikkelen toekomstgerichte onderwijsconcepten, bouwen aan educatief partnerschap met ouders, werken intensief samen met netwerkpartners en verdiepen onze cultuurgestuurde manier van werken. Ga naar de website voor meer informatie.