Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Contact

 

De Burcht

Bezoekadres: Rijksstraatweg 24, 2171 AL Sassenheim.

Postadres: Postbus 193, 2170 AD Sassenheim.

E-mailadressen: burcht@aloysiusstichting.nl

Telefoon: 071 - 305 55 91

Brinnummer: 04YK01

Locatiedirecteur: Mevrouw M. Groen

 

Schoolbestuur

Aloysius Stichting

Postadres: Postbus 98, 2215 ZH Voorhout

www.aloysiusstichting.nl

secretariaat@aloysiusstichting.nl

bestuur@aloysiusstichting.nl

 

Telefoon: 0252 43 40 00 (op werkdagen van 08:30-17:00 uur)

Voorzitter college van bestuur: Johan van Triest

 

Vertrouwenspersoon

Onze externe onafhankelijke vertrouwenspersonen zijn Wim Pietersma (06-51.040. 539) en Jeanne Jansen (06 - 23.420.366). De vertrouwenspersonen zijn ook bereikbaar via het bestuurskantoor in Voorhout: 0252-434.000.