Samenwerking met ouders

We nemen ouders en samenwerkingspartners serieus en betrekken hen bij het onderwijs en de organisatie. Wij (ouders, verzorgers, ketenpartners en school) zorgen daar samen voor en delen onze expertise. De mogelijkheden en het ontwikkelingsperspectief van het kind zijn het uitgangspunt. We betrekken de ouders volop bij de ontwikkeling van hun kind. Ouders weten welke expertise er is en we communiceren openlijk met ouders. Ook betrekken we ouders volop bij de ontwikkeling van hun kind.

 

Als een jongere wordt geplaatst in Teylingereind worden ouders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding in de instelling. Een docent is hierbij aanwezig om ouders in te lichten wat de mogelijkheden voor de jongere zijn binnen De Burcht en hoe het traject op school eruit gaat zien. Tijdens perspectiefplanbesprekingen zijn ouders aanwezig en wordt het traject van de jongere besproken met daarbij de doelen voor de komende tijd. School sluit aan bij deze besprekingen. De Burcht is erop gericht ouders zo veel mogelijk bij school te betrekken.

 

Ouderavonden

We streven naar het organiseren van ouderavonden op school waarin ouders door middel van ‘tien minuten gesprekken’ met de mentor op de hoogte worden gesteld van de vorderingen van hun kind op school. Daarnaast worden ouders uitgenodigd voor vieringen georganiseerd door de school en Teylingereind.