Arbeidsmarkt

Bij leerlingen in dit uitstroomprofiel wordt ingeschat dat zij toeleidbaar zijn naar loonvormende arbeid, maar niet in staat zullen zijn een volledig diploma VO of mbo-1 te behalen. Binnen dit uitstroomprofiel onderscheiden we:

  • Arbeid in een regulier bedrijf, in combinatie met landelijk erkend(e) certificaat/certificaten;
  • Arbeid in een regulier bedrijf, zonder certificaten;
  • (beschermde) Arbeid in sociale werkvoorziening.

 

(Arbeidsmatige) dagbesteding

(Arbeidsmatige) dagbesteding Leerlingen in dit uitstroomprofiel worden vanuit het vso toegeleid naar een voorziening voor dagbesteding. Er wordt een onderscheid gemaakt naar:

 

  • Arbeidsmatige dagbesteding;
  • Taak- of activiteit gerichte dagbesteding;
  • Beleving gerichte dagbesteding.

 

Aansluitend op deze hoofdgroepen heeft De Burcht het onderwijsaanbod als volgt georganiseerd; in de instroomklassen werken de leerlingen tijdens een periode van 2 weken naar een passende keuze voor een leerrichting. De Burcht streeft ernaar de leerlingen te plaatsen in een leerrichting die past bij hun toekomstperspectief.

 


De Burcht

Rijksstraatweg 24

2171 AL Sassenheim

Tel.: 071 - 305 55 91

E-mail: Burcht@aloysiusstichting.nl