Arbeidsmarkt

Bij leerlingen in dit uitstroomprofiel wordt ingeschat dat zij toeleidbaar zijn naar loonvormende arbeid, maar niet in staat zullen zijn een volledig diploma VO of mbo-1 te behalen. Binnen dit uitstroomprofiel onderscheiden we:

  • Arbeid in een regulier bedrijf, in combinatie met landelijk erkend(e) certificaat/certificaten;
  • Arbeid in een regulier bedrijf, zonder certificaten;
  • (beschermde) Arbeid in sociale werkvoorziening.

 

(Arbeidsmatige) dagbesteding

(Arbeidsmatige) dagbesteding Leerlingen in dit uitstroomprofiel worden vanuit het vso toegeleid naar een voorziening voor dagbesteding. Er wordt een onderscheid gemaakt naar:

 

  • Arbeidsmatige dagbesteding;
  • Taak- of activiteit gerichte dagbesteding;
  • Beleving gerichte dagbesteding.

 

Aansluitend op deze hoofdgroepen heeft De Burcht het onderwijsaanbod als volgt georganiseerd; in de instroomklassen werken de leerlingen tijdens een periode van 2 weken naar een passende keuze voor een leerrichting. De Burcht streeft ernaar de leerlingen te plaatsen in een leerrichting die past bij hun toekomstperspectief.