Leerrichtingen

Aansluitend op de uitstroombestemming heeft De Burcht het onderwijsaanbod als volgt georganiseerd; In de instroomklassen kunnen de leerlingen tijdens een periode van 2 tot 4 weken een passende keuze maken voor een leerrichting. De Burcht streeft ernaar de leerlingen te plaatsing in een leerrichting die past bij hun toekomstperspectief en uitstroombestemming.

 

  • Leerrichting metaaltechniek
  • Leerrichting houttechniek
  • Leerrichting Entree Sport & Bewegen, Consumptief, Kapper,
  • Leerrichting arbeidstoeleiding (Schakel en Arbeid )
  • ( hier werken 2 a 3 werkmeester met de jongens in werkplaatsen en buitenwerk )
  • Leerrichting horeca
  • Trajectklas 1
  • Trajectklas 2
  • Trajectklas 3

 

Deze leerrichtingen kunnen met de uitstroombestemming vervolgonderwijs en arbeidstoeleidend gekozen worden. Het vakkenpakket (de leerroute) zal dan verschillend zijn.